SKOGSBAD, SHINRIN YOKU

”Titta djupt in i Naturen och då förstår du allt bättre” Albert Einstein


Naturkontakt med Lisen Sundgren

Jag är utbildad Natur- och skogsterapiguide, herbalist, författare och meditationslärare.

Att ”bara vara” i Naturen, att vandra, sitta, iaktta eller samla vilda ätliga växter är en helt nödvändig del av min vardag. Ett sätt att återhämta mig, få inspiration, låta tankarna löpa fritt eller fundera på just ingenting, något som ger mig balans och perspektiv på tillvaron och kontakt med verkligheten i en vardag som mer och mer tillbringas stillasittande inomhus framför en skärm.

Som Natur- och skogsterapiguide guidar jag Skogsbad, en metod som hjälper oss att på ett enkelt och elegant sätt återknyta vår relation till naturen, att ge naturen en större plats i vår vardag och genom våra sinnen ta in intryck som lugnar och läker.

Skogsbad är baserat på en vetenskapligt beprövad metod som utvecklades i Japan i början på -80talet. Urbaniseringen och den livsstil den ledde till: stillasittande inomhus på kontor framför en skärm med arbete under hög press bortkopplade från naturen, ledde till hög dödlighet bland unga människor, orsakad av stressrelaterade sjukdomar. Begreppet ”karoshi” myntades, som betyder just ”död av överansträngning”.

Som ett svar på detta lyfte en grupp forskare fram sina resultat på hur Naturen påverkar vår hjärna, skapade en metod för att behandla ”natur- bristen” och myntade begreppet SHINRIN YOKU, som betyder just Skogsbad. Det betyder att ”bada” i skogens atmosfär, eller ta in skogen med alla sinnen. Knyta an till den genom syn, hörsel, smak, lukt och känsel.

I skogen ”badar” vi också i fytoncider, substanser som utsöndras från växter och som är en del av deras immunförsvar. När vi andas in fytonciderna sprids de i vårt blodomlopp och förbättrar även vårt immunförsvar.

Shinrin yoku har sedan -80talet spritts över världen och används för att förebygga och behandla stress och ge oss den dos av Natur som vi så väl behöver. Fortfarande pågår framgångsrik forskning globalt om naturens roll i våra liv.

Några av de dokumenterade effekterna av Skogsbad är: Sänkt blodtryck
Lugnare andning
Förbättrat immunförsvar

Minskad utsöndring av stresshormonerna adrenalin och kortisol Ökad kreativitet
Ökad empatisk förmåga
Ökad känsla av välbefinnande

En större känsla av sammanhang och gemenskap
Lindrar och förebygger depression och psykisk ohälsa
Många upplever en ökad känsla av närvaro, djupare kontakt med sig själv och andra och en känsla av att få vila i sig själv i ett kravlöst sammanhang.

Deltagare i företagsgrupper kan uppleva att de får nya verktyg för att lösa problem, en djupare kontakt och förståelse för sina kollegor, öppnar sig för sin egen kreativitet och intuition, får nya idéer och en öppnare kommunika- tion.

Min utbildning har jag fått genom ANFT (Association of Nature and forest therapy) och för att gå ännu djupare i stillheten och varandet är jag också diplomerad meditations-, och breathworklärare.

Som Natur- och skogsterapiguide öppnar jag dörren till Naturen och du som deltagare kan kliva in, öppna dina sinnen och ta emot den. Att det kallas terapi innebär att det som sker i mötet mellan dig och Naturen är precis vad du behöver just nu.

Följ med ut och prova själv!
En Skogsbadsvandring går till så att man tillsammans med en certifierad

Skogsbadsguide går ut i ett naturområde. Guiden ger förslag på olika övningar ämnade att sakta ned tempot, stilla sinnet, öppna våra sinnen, ta in vad naturen erbjuder i stunden och därmed bli mer närvarande. Det tar inte lång stund innan de välgörande effekterna ger sig till känna.

Det erbjuds tillfällen att dela sina upplevelser och erfarenheter.

Allt sker på era egna villkor utan måsten och krav. Så lämna förväntningar- na hemma, stäng av mobilen och klä er efter väder.
Vi är ute i 2 - 3 timmar och skogsbadet avslutas med en té-ceremoni med smak av den omgivande Naturen!

Varmt välkomna, stay wild, Lisen

Skogsbad

Pris: 9 000 kr exkl. moms upp till 15 pers, därutöver 200kr exkl.moms per person. ”Vild fika” ingår i priset. Aktivitet varaktighet: 90 min
För alla frågor och mer information kontakta: wellness@hotelj.com