MORE FROM HOTEL J

Wedding packages at J

For your very special day, let us arrange a celebration to remember forever. Bring the guests by boat to our very own jetty.

Kreativa mötesmodeller

Ett möte ger alltid en möjlighet att lyfta blicken, lösa ett problem eller få deltagarna att engagera sig i företagets vidareutveckling.

Book your wedding night

Stay at Hotel J for your very special day. Hotel J is perfect for your wedding night and long distance wedding guests.

FIND YOUR WAY AT HOTEL J

Nobis AB
Modern luxury hotel in Stockholm City Hotel J Stockholms Newport Hotel Skeppsholmen Stockholm Hotel in Stockholm Hotell Stockholm Miss Clara Restaurang Stockholm Operakällaren Nattklubb Café Opera Stockholm Luxury yacht Caribbean Pizzeria Stockholm Giro